Do It Yourself

LUCKA 4 – DIY CHRISTMAS CARDS WITH MINI WREATHS

IMG_93712(2) lucka4

I år ville jag göra mina egna julkort som jag alltid gjorde när jag var yngre och efter mycket velande fram och tillbaka bestämde jag mig för dessa med minikransar i buxbom. Visst är de supersöta? De tog inte så fasligt lång tid att göra heller, jag tror att det tog mig ca. 1 timme att göra 10 stycken vilket absolut gick att klämma in i julplaneringen. Så fick jag användning för min nya stämpel från YourNewFriendSam också. Får du inte tag i buxbom (finns i nästan alla blomsterbutiker nu) så går det även bra med lingonris eller någon färsk krydda, exempelvis Rosmarin. Jag valde även fyrkantiga kort då jag tycker mest om det men det går bra med vanliga, avlånga också i vilken färg man vill. Så, här kommer en liten tutorial på hur jag gjorde:

This year, I wanted to make my own Christmas cards like I always did when I was younger and after much back and forth, I decided on these with mini wreaths in boxwood. Aren’t they super cute? And I got an opportunity to use my new stamp from YourNewFriendSam too. If you can’t get hold of boxwood (you’ll find it in almost all flower shops now) it works perfectly with lingonberry or some fresh herb, such as Rosemary too. I chose square cards but it works with regular size too in any color you want. So, here’s a quick tutorial on how I made them:

IMG_93202(2)

DU BEHÖVER:

Buxbom, lingonris eller Rosmarin

Blanka kort med kuvert

Ståltråd

Valfritt lim, men jag tror limpistol är bäst

Stämpel + stämpeldyna / Kalligrafipenna + snygg handstil

YOU’LL NEED:

Boxwood, lingonberry or Rosemary

Blank cards with envelopes

Steel wire

Glue, I think glue gun is best

Stamp + stamp pad / Calligraphy Pen + neat handwriting

IMG_93302

1. Klipp de finaste kvistarna av buxbomsbunten och vira sedan ihop några till en lagom lång längd med hjälp av ståltråden, var noga med att inte göra den för lång så att kransen blir för stor på kortet. Två kvistar ihop ger en lagom tjocklek.

1. Cut the finest sprigs of the boxwood stack, and then wrap some of them together with the help of steel wire, be careful not to make it too long so that the wreath becomes too big for the card. Two twigs together provides a suitable thickness.

2. När buxbomslängden sedan är virad i ståltråd är det lätt att böja den till en krans. Fäst med ytterligare en liten bit ståltråd.

2. When the boxwood is wrapped in wire, it is easy to bend it into a wreath. Secure with a small piece of wire.

3. Limma fast kransen där du vill ha den på kortet med valfritt lim. Jag provade vanligt lim och limpistol och tyckte det sistnämnda fungerade bäst då det torkar så snabbt.

3. Glue the wreath where you want it on the card. I tried the usual glue and glue gun and felt the latter worked best because it dries so quickly.

4. Stämpla eller skriv din julhälsning under kransen och låt torka ordentligt innan du rör så att det inte smetas ut.

4. Stamp or write your Christmas greeting beneath the wreath and let it dry before touching it.

5. Skriv adressen på kuverten innan du lägger i korten då kransen gör dem lite knöliga och svåra att skriva på.

5. Write the address on the envelopes before loading the cards. The wreath makes them a little lumpy and hard to write on.

IMG_93662

DIY: HÖSTKRANS MED KOTTAR

IMG_04452(2)

Dags för ett nytt DIY nu när det är höst och finns tid för lite pyssel igen. Denna gången knåpade jag ihop en egen höstkrans av sådant jag hittat i skogen. Lite olika kottar och så letade jag som en galning efter ekollon men jag hittade bara några små tyvärr. Ekorrarna hann före! Sedan köpte jag bommulsblommor från jobbet och använde i också. Men man kan ha i lite vad man vill! Sedan som ni ser så ”slog mina kottar ut” över natten (inget jag hade räknat med, haha) så ett tips kan vara att låta dem torka ordentligt inomhus innan man limmar på dem då några blev uttryckta av kompisarna. Däremot tyckte jag att det var finare när de var utslagna så jag blev glad ändå! Detta är i alla fall superenkelt och går snabbt att göra.

Time for a new DIY now that it’s fall and I have time over for some crafting again. This time I put together my own autumn wreath of things I found in the woods. Some cones and I was looking like crazy for acorns but I only found a few small ones. The squirrels beat me to it! Then I bought cotton flowers at work and used too. But you can have whatever you want! Then as you can see my cones ”struck out” overnight (nothing I had expected, haha) so a tip is to let them dry completely indoors before you glue them on. However, I liked them better like this so I was happy anyway!

Bloggbilder hv1415

1. Du behöver: En kransstomme, vackra kottar och andra höstgrejer, limpistol, kaffebönor och hushållssnöre.

1. You need: a wreath body, beautiful pine cones and other autumn stuff, glue gun, coffee beans and string.

2. Limma på alla kottar, nötter och liknande på kransen så att den är täckt.

2. Glue all the cones and nuts onto the wreath so that it’s completely covered. 

3. Ta kaffebönorna och limma fast dem i alla små hål som inte kottarna kan täcka.

3. Take the coffee beans and glue them in the small wholes that the cones can’t cover. 

4. Vira ett snöre/band om och knyt små rosetter om du vill.

4. Wrap a piece of string/ribbon around and tie small bows if you want to.

Bloggbilder hv1416

5 STEPS – HOW TO MAKE YOUR OWN BOUQUET

IMG_93692(2)

Det är flera av er som har bett om fler tips kring blommor så här kommer en liten tutorial med 5 steg på hur man på ett enkelt sätt kan binda sin egen bukett. Köper man snittblommor i buntar och binder en egen bukett brukar man komma undan med minst halva priset. Dessutom är det ju så mycket roligare med en bukett som man har bundit själv. Lycka till!

There are some of you who have asked me for more tips about flowers so here’s a little tutorial with 5 steps on how to easily make your own bouquet. If you buy cut flowers in bunches and make your own bouquet you usually get away with less than half the price. Besides, it’s so much more fun with a bouquet that you have made yourself. Good luck!

1. Välj ut blommor 

När du väljer blommor så ska du självklart välja det du tycker är finast men det finns även några saker som är bra att tänka på, antalet är ett av dem. Det är mycket lättare att binda en jämn och fin bukett om du har ojämnt antal av varje blomma. Så vill du ha t ex. vita rosor i är det bra att ta 3, 5, 7 eller 9 stycken. Något annat man kan tänka på är att välja några ”hela” blommor som rosor, pioner och liljor och några ”fluffiga” som fyller ut bra. Exempel på detta är Chryss och Brudslöja. När det kommer till färger så brukar jag hålla mig till tre, det ger buketten djup utan att göra den för rörig.

When choosing flowers you should of course choose the ones you like the most but there are also some things that are good to keep in mind, the number of flowers is one of them. It is much easier to make a beautiful bouquet if you have an uneven number of each flower. So do you want white roses for example it is good to take 3, 5, 7 or 9. Something else you can keep in mind is to select some ”whole” flowers such as roses, peonies and lilies and a few ”fluffy” ones that fills out. Examples are Chryss and Bridal Veil. When it comes to colors, I usually stick to three which gives the bouquet depth without making it cluttered.

2. Blada av 

Detta har jag skrivit förut, det är väldigt viktigt att man tar bort alla blad från stjälkarna som riskerar att hamna under vattenytan i vasen. Gör detta innan du binder buketten! Försök även att behålla så många taggar på rosorna som möjligt då det gör att de håller längre.

I have written this before, but it is very important that you remove all the leaves from the stems that would be placed under the water in the vase. Do this before you make the bouquet! Also, try to keep as many thorns on the roses as possible because it makes them last longer.

Bloggbilder hv145(2)

3. Bind i spiral

Dags att binda! Utbildar man sig till florist så får man lära sig att ”binda i spiral” vilket innebär att man hela tiden korsar blommorna lite åt samma håll. Så när du lägger till en blomma i buketten så lutar du snett åt vänster så att den ”korsar” de andra stjälkarna i början. Efter ett tag kommer det dock bli ett mönster och blommorna blir väldigt lättplacerade. Var noga med att alltid lägga blommorna åt samma håll. Kolla också på buketten uppifrån ibland då det gör det lättare att se hur du ska lägga blommorna för att få en snygg utspridning på dem. Undvik alltid att lägga två likadana blommor för nära varandra.

Time to make the bouquet! When you’re a florist you learn to ”bind in spiral” which means that you are constantly crossing the flowers a little in the same direction. So when you add a flower in the bouquet you lean it a little bit to the left so that it ”crosses” the other stems in the beginning. After a while, however, it will become a pattern and the flowers will be very easy to place. Be sure to always put the flowers in the same direction. Also check the bouquet from above sometimes because that makes it easier to see where to add flowers. Avoid adding two flowers that look alike too close together.

Bloggbilder hv144(2)

4. Bind ihop

Bind ihop buketten med ett snöre där alla stjälkar korsas och buketten är som smalast. Vira snöret några varv runt buketten innan du binder fast ordentligt.

Tie the bouquet with a string where all stems are crossed and the bouquet is at it’s narrowest. Wrap the string a few times around the bouquet before you tie firmly.

5. Snitta och korta av

Det är väldigt viktigt att snitta blommorna och att göra det sist. Det tar 2 minuter från att en blomma kommer upp ur vattnet tills dess snitt har torkat och blomman får svårt att suga vatten. Jag brukar först klippa av stjälkarna med en sekatör så att de blir lika långa och sedan snittar jag dem ca 5 cm. När du är klar med alla stjälkar stoppar du den snabbt i kallt vatten med snittblomsnäring i. Dags att njuta av din bukett! Byt gärna ut vattnet och ge alla blommor nya snitt efter ett par dagar för bättre hållbarhet. Läs mer om mina tips för snittblommor här. 

It is very important to cut the flowers. It takes 2 minutes from when a flower comes out of the water until the incision is dry and the flower can’t drink water. I tend to first cut off the stems with secateurs so that they are of equal length and then I cut them about 5 cm. When you are done with all the stalks, quickly put it in cold water with cut flower food in. Time to enjoy your bouquet! Change the water and give the flowers new cuts after a couple of days for better durability. Read more about my tips for cut flowers here.

IMG_96032

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!